Partnerji

Kontakt:

Spletna stran:
www.pistes-solidaires.fr

Lokacija:
Pau, Francija

Kontaktna oseba:
Nicolas Condom

E-mail:
nicolas@pistes-solidaires.fr

Koordinator

PISTES-SOLIDAIRES (Francija)

Kot izobraževalna organizacija Pistes-Solidaires spodbuja razvoj znanja, veščin in stališč, ki promovirajo vidike pravičnosti in enakopravnosti v naši multikulturni družbi in soodvisnem svetu.

Izobrazbo dojema kot vseobsegajočo in vseživljenjsko, njeno delo na izobraževalnem področju pa temelji na  UNESCO-vih štirih temeljih učenja: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da bi znali delati; učiti se, da bi znali živeti skupaj; učiti se biti.

Pistes-Solidaires je evropska nevladna organizacija, ki deluje na evropskem področju. Organizacijo sestavljajo trije oddelki:

 • izobraževalna mobilnost: ta sekcija ljudem daje možnost učenja mobilnosti preko evropskih programov (EVS, mladinske izmenjave, delavnice), kot tudi mednarodno prostovoljstvo v okviru prostovoljskih javnih služb v okviru francoske civilne službe.
 • evropsko sodelovanje: Pistes-Solidaires želi povečati vpliv sodelovanja znotraj EU na lokalnem nivoju na področju vzgoje, socialnega vključevanja in sociokulturnih aktivnosti.
 • lokalni razvoj: organizacija želi okrepiti poznavanje Evrope in evropskih vrednot na lokalni ravni. Leta 2013 ji je Evropska komisija podelila naziv informacijske točke Europe Direct.

Organizacija Pistes-Solidaires se nahaja v mestu Pau na jugozahodu Francije in je del evropske federacije, ki jo sestavlja 13 članskih organizacij.

Kontakt:

Spletna stran:
www.dieberater.com

Lokacija:
Vienna, Avstrija

Kontaktna oseba:
Holger Bienzle

E-mail:
h.bienzle@dieberater.com

Druge partnerske organizacije

DIE BERATER (Avstrija)

»die Berater« je svetovalna družba (www.dieberater.com), ki se osredotoča na poklicno izobraževanje odraslih in razvoj človeških virov. Podjetje, ustanovljeno leta 1998, zaposluje 350 ljudi in ima poslovalnice na 40 lokacijah po Avstriji.

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je v središču vseh dejavnosti družbe. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov za razvoj kadrov in izobraževanje letno vključuje več kot 20.000 sodelujočih, die Berater tako prištevamo med največje zasebne izobraževalne ustanove v Avstriji, podeljeno ji je bilo tudi državno odlikovanje za izobraževanje odraslih (Österreichischer Staatspreis für Erwachsenenbildung). Dejavnosti družbe so vključujejo posameznike, narodna in mednarodna podjetja in organizacije v vseh sektorjih in različnih velikosti, kot tudi javni sektor, predvsem avstrijski zavod za zaposlovanje (AMS). Glavno področje delovanja je motiviranje in usposabljanje uporabnikov, da povsem izkoristijo svoj potencial v gospodarstvu, na trgu dela in v zasebnem življenju.

Vsebino in metodologijo usposabljanj prilagodijo vsakemu uporabniku posebej, ponudba pa zajema tudi spletne seminarje. New Media, oddelek posvečen izobraževalnim platformam, nudi uporabniku prilagojeno e-učenje in druge rešitve s področja mobilnega učenja, pri čem ustvarja prvovrstne spletne izobraževalne vsebine.

V središču vseh seminarjev, delavnic, coachinga in konzultacij je načelo prepoznavanja in vključevanja obstoječih znanj in izkušenj vsakega posameznika. Družba temelji na vrednotah podjetne poštenosti, spoštovanja, strpnosti in družbene odgovornosti.

Kontakt:

Spletna stran:
www.eurogeography.eu

Lokacija:
Oostkamp Waardamme, Belgija

Kontaktna oseba:
Karl Donert

E-mail:
eurogeomail@yahoo.co.uk

Evropska Zveza Geografov (Belgija)

EUROGEO je evropsko združenje, ki združuje geografe iz vseh sfer. Deluje kot neprofitna organizacija, ki želi:

 • aktivno sodelovati pri razvoju, podpori in promoviranju strategij z namenom promocije geografije;
 • vzpostaviti in promovirati čezmejno sodelovanje;
 • promovirati izobraževanje in usposabljanje na področju geografije z evropske perspektive;
 • predstavljati nacionalna in mednarodna stališča svojih članov.

EUROGEO je mednarodna nevladna organizacija z obsežnim članstvom in obsežnimi izkušnjami na področju narodnih in evropskih projektov s področja izobraževanja in usposabljanja. EUROGEO bo prispevala k upravljanju predlogov, primerov in idej na področju raziskovanja ter na podlagi svojih mrež po Evropi odigrala vidnejšo vlogo pri širjenju projekta. Izsledke in rezultate bo združila z namenom poročanja. EUROGEO bo sodelovala tudi s pripravo srečanja konzorcija.

Kontakt:

Spletna stran:
www.rinova.co.uk

Lokacija:
London, United Kingdom

Kontaktna oseba:
Amanda Francis

E-mail:
a.francis@rinova.co.uk

RINOVA LIMITED (Združeno Kraljestvo)

Rinova Ltd je socialno podjetje, specializirano za oblikovanje, razvoj, implementacijo in ocenjevanje kulturnih, socialnih in ekonomskih razvojnih programov na področjih:

 • razvoja veščin, učenja in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja odraslih,
 • kreativnih industrij in kulturnega učenja
 • zaposlovanja in zaposljivosti
 • podjetništva, razvoja skupnosti in aktiviranja družbe

Rinova se s svojim uposobljenim kadrom ponaša s 30-letnimi izkušnjami vseživljenjskega učenja v Združenem kraljestvu in Evropi ter nenehno dopolnjuje portfelij projektov s področja načrtovanja poučevanja, zagotavljanja kakovosti in evalviranja. Njen direktor je izdal vrsto študij, evalvacij projektov in učnih gradiv ter od leta 1993 sodeluje pri mednarodnih projektih (glej CV).

Rinova ima 20 zaposlenih in pridruženih svetovalcev in izvajalcev usposabljanj ter nosi vlogo koordinatorja konzorcija (glej www.rinova.co.uk/rinova-consortium) organizacij, dejavnih na področju poučevanja, razvoja veščin in podjetništva v Londonu (ustanove za nadaljnje izobraževanje, lokalna uprava, nevladne in neprofitne organizacije, samostojni in zasebni ponudniki, podjetniške agencije). Konzorcij mlade in odrasle pospremi na njihovi poti do zaposlitve, izobrazbe in udejanjanja novih poslovnih idej. Rinova prevzema področje raziskovanja in ovrednotenja v zvezi s projekti razvoja veščin v okviru Evropskega okvira kvalifikacij (European Qualifications Framework) in Evropskega referenčnega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (European Reference Framework for Competencies for Lifelong Learning).

Kontakt:

Spletna stran:
www.cesie.org

Lokacija:
Palermo, Italija

Kontaktna oseba:
Caroline Dickinson

E-mail:
caroline.dickinson@cesie.org

CESIE (Italija)

CESIE je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2001 in posvečena delu in teorijam italijanskega sociologa Danila Dolcija (1924-1997). CESIE spodbuja aktivno udejstvovanje ljudi, civilne družbe in inštitucij predvsem preko implementacije projektov na raznovrstnih tematskih področjih, promovira rast in razvoj, pri čemer poudarja pomen raznolikosti v odnosu do etičnosti in razvoja posameznikov.

Organizacija si je za lastno misijo zadala promocijo rasti skozi inovativne in vključujoče izobraževalne pristope.

Cilji:

 • izboljšanje vseživljenjskega izobraževanja v Evropi s pomočjo mednarodnih projektov, ki vključujejo lokalne skupnosti;
 • promocija trajnostnega razvoja sosedskih in oddaljenih regij s pomočjo usposabljanj in izobraževanja;
 • spodbujanje razvoja in inovacij na področju višjega izobraževanja in raziskovanja;
 • podpiranje izobraževalne mobilnosti za ljudi vseh starosti, preko meja in različnih sektorjev;
 • spodbujanje lokalne rasti s prenosom dobrih mednarodnih praks in metod.

Kot evropski center za študije in pobude se CESIE osredotoča na promocijo raziskovanja in razvoja z namenom povečanja in izboljšanja daljnosežnih procesov inovacij v izobraževalnih, socialnih, ekonomskih in kulturnih sferah, verjame namreč v medsebojno sodelovanje organizacij znotraj posameznih področij in sektorjev.

Kontatk:

Spletna stran:
www.ris-dr.si

Lokacija:
Murska Sobota, Slovenija

Kontaktna oseba:

Nuša Vučkič

E-mail:
info@ris-dr.si

RIS Dvorec Rakičan (Slovenija)

Razvojno in izobraževalno središče Dvorec Rakičan je regionalna organizacija iz Rakičana v Sloveniji. Dvorec Rakičan je ustanovila murskosoboška občina, soustanovila pa Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Deluje na področju raziskovanja, izobraževanja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja. Središče si prizadeva za krepitev položaja na relevantnih strateških področjih s konsolidacijo in koncentriranjem virov ter sodeluje z lokalnimi in regionalnimi organizacijami, lokalno skupnostjo, poslovnimi partnerji in drugimi mednarodnimi organizacijami. Redno se vključuje v nacionalne in čezmejne projekte ter deluje kot dinamična institucija, vešča hitrega prilagajanja. Dvorec Rakičan izvaja interdisciplinarne dejavnosti ter razvija uspešno sinergijo med izobraževanjem, raziskovanjem in turizmom.

Na področju izobraževanja izvaja vrsto formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, ki temeljijo na trenutnih dejanskih potrebah okolja ter so namenjeni otrokom, mladim ter odraslim.

V Dvorcu Rakičan domuje mladinski center »RISKO«, ki se osredotoča na mlade v regiji, tem namreč ponuja možnost razvoja kreativnosti. V okviru mladinskega centra deluje program Center za osebnostno rast in komunikacijo, ki ga Dvorec Rakičan razvija v sodelovanju z Občino Murska Sobota in Centrom za socialno delo, finančno podporo zanj zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Program omogoča aktivno sodelovanje otrok, mladostnikov in njihovih družin (brezplačno) ter zagotavlja individualno svetovanje in kreativne delavnice. Program razvija in izboljšuje komunikacijske in socialne veščine udeležencev, jim pomaga pri učinkovitejšem nadzoru čustev ter hkrati nudi podporo v obliki učne pomoči.