Het project

Tell your Story

Tell Your Story is gericht op het verkennen van het gebruik van digitale verhalen en story maps in het onderwijs om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Goed vertelde verhalen zijn zeer krachtige werktuigen. Digitaal vertellen is daarom een ​​geschikt en effectief middel voor jongeren om hun ervaringen te communiceren. Storytelling wordt gedefinieerd als een korte vorm van digitale mediaproductie, waardoor mensen bepaalde aspecten van hun leven kunnen delen. “Media” kan full motion video’s met geluid, animatie, foto’s, audio, enz. zijn die individuen kunnen gebruiken om een ​​verhaal te vertellen of een idee te presenteren. Digitale verhalen worden vaak gepresenteerd in boeiende, interactieve en emotioneel aantrekkelijke indelingen.

Een recente Web 2.0-ontwikkeling zorgt voor het gebruik van kaarten en verbonden media voor digitaal vertellen; het initiatief “Story maps” heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid geopend voor iedereen om hun verhaal te vertellen en te delen (http://storymaps.esri.com/). Meer specifiek kunnen story maps interactieve kaarten en multimedia-inhoud combineren in gebruikerservaringen. Story maps gebruiken geografische locatie als een middel om informatie te organiseren en te presenteren en ze vertellen het verhaal van een plaats, gebeurtenis, probleem, trend of patroon in een geografische context. Ze kunnen ook interactieve kaarten combineren met andere inhoud – tekst, foto’s, video en audio – binnen gebruikerservaringen die eenvoudig en intuïtief zijn (ESRI, 2014).

Het Doel

Dit project heeft het dubbele doel:

Het motiveren van voortijdige schoolverlaters om opnieuw deel te nemen aan levenslang leren en

Voorkomen dat jongeren die het risico lopen vervroegd de school verlaten

Activiteiten

Het project start met een onderzoeksfase over de resultaten van eerdere projecten met betrekking tot voortijdige schoolverlaters en over het thema digitale verhaalvertelling en kartering. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal de ontwikkeling van het project volgen. Voortijdige schoolverlaters worden opgeleid om digitale competenties te verwerven; vervolgens zullen ze deze in de praktijk brengen door visueel materiaal te produceren dat aan het publiek getoond wordt.

Bovendien voorziet het project in:

 • Deskonderzoek naar de resultaten van door het LLP gefinancierde projecten, nationale projecten en initiatieven en de resultaten van de EU-werkgroep voortijdig schoolverlaten en een onderzoek naar digitale verhalenvertellen en kartering;
 • Productie van trainingsmodules: “Hoe een levensverhaal als storymap maken” en “Mediaproductievaardigheden”
 • Pilootdocumentatie: gebaseerd op de verschillende modules gaat elke partnerorganisatie in gesprek met een groep voortijdige schoolverlaters en test de modules ter plaatse.
 • De leermodule ter preventive van voortijdige schoolverlaters.
 • Een tentoonstelling van digitale verhalen en een publicatie.

Impact

Het belangrijkste is de impact op de jongeren zelf: voortijdige schoolverlaters (15-25 jaar) zullen worden gemotiveerd om opnieuw onderwijs en opleiding te volgen door:

 • na te denken over hun eigen levensverhalen, de gevolgen van hun beslissing om uit het onderwijs te stappen en de voordelen van alternatieve trajecten;
 • hun gevoel van eigenwaarde te vergroten door trots te zijn op hun vermogen om digitale inhoud van hoge kwaliteit te produceren en te publiceren;
 • het verwerven van sleutelcompetenties (digitale competentie, communicatie in de moedertaal, taalvaardigheid) die hun inzetbaarheid vergroot en mogelijk het startpunt vormt voor nieuwe opleidings- en loopbaantrajecten.

Opvoeders, leraren en jeugdwerkers die werken met jongeren met een achtergrond van voortijdig schoolverlaten zullen worden vertrouwd gemaakt met een innovatieve aanpak die extreem activerend en motiverend is door de voorkeur van de jongere naar nieuwe media te gebruiken en door hun zelfrespect te vergroten door ze tot onderwerp en voorwerp van digitale verhalen gemaakt op het internet te maken.

Middelen

 • O1 onderzoek: digitale verhalen vertellen om de vroegtijdig schoolverlaat te bestrijden
 • O2 leermodule: Hoe vertel je een (levens)verhaal
 • O3-leermodule: vaardigheden voor mediaproductie
 • O4 Pilootdocumentatie: digitale verhalen en kaarten in de praktijk
 • O5 online tentoonstelling van digitale levensverhalen
 • Module O6 leren: preventiemodule vroegtijdig schoolverlaat voorkomen door middel van digitale verhalen en kaarten
 • O7 publicatie: voorkomen van vroegtijdig uitvallen door middel van digitale verhalen en kaarten