Patners

Contact:

Website:
www.pistes-solidaires.fr

Locatie:
Pau, Frankrijk

Contactpersoon:
Nicolas Condom

E-mail:
nicolas@pistes-solidaires.fr

Coordinator

PISTES-SOLIDAIRES (Frankrijk)

Pistes-Solidaires is een educatieve organisatie die strijdt voor kennis, vaardigheden en attitudes die rechtvaardigheid en gelijkheid in onze multiculturele samenleving en onderling afhankelijke wereld bevorderen. Pistes-Solidaires werkt om individuen in staat te stellen de verbanden tussen hun eigen leven en die van anderen over de hele wereld beter te begrijpen.

Wij zien onderwijs als allesomvattend en levenslang leren, en ons werk in het onderwijs is gebaseerd op de vier pijlers van UNESCO: leren leren, leren doen, leren zijn en samen leren leven.

Pistes-Solidaires is een Europese niet-gouvernementele organisatie die zeer actief is op Europees niveau. De organisatie bestaat uit 3 afdelingen:

 • Educatieve mobiliteit: deze afdeling biedt mensen de kans om aan leermobiliteit deel te nemen door middel van Europese programma’s (EVS, uitwisselingen van jongeren, trainingscursussen), evenals internationale vrijwillige ambtenaren via het Franse ambtenarenapparaat.
 • Europese samenwerking: Pistes-Solidaires heeft tot doel de impact van EU-samenwerking op lokaal niveau te vergroten op de volgende gebieden: onderwijs, sociale inclusie, sociaal-culturele gebieden
 • Lokale ontwikkeling: we streven ernaar de lokale kennis van Europa en Europese waarden te vergroten. In 2013 kregen we van de Europese Commissie het label ‘Europe Direct Information Center’.

Pistes-Solidaires is gevestigd in Pau, in het zuidwesten van Frankrijk, en maakt ook deel uit van een Europese federatie met 13 aangesloten organisaties.

Contact:

Website:
www.dieberater.com

Locatie:
Wenen, Oostenrijk

Contactpersoon:
Holger Bienzle

E-mail:
h.bienzle@dieberater.com

Andere partners

DIE BERATER (Oostenrijk)

“Die Berater” Unternehmensberatungs GmbH (www.dieberater.com) richt zich op de beroepsopleiding en de ontwikkeling van human resources voor volwasseneneducatie. Opgericht in 1998, heeft Die Berater nu 350 mensen in dienst op meer dan 40 locaties in heel Oostenrijk.

Verdere scholing en training is de kernactiviteit binnen ons brede portfolio. Vie de planning, organisatie en uitvoering van programma’s voor personeelsontwikkeling en -educatie voor meer dan 20.000 deelnemers per jaar behoort Die Berater tot de grootste particuliere onderwijsinstellingen in Oostenrijk en werd daarvoor bekroond met de staatsprijs voor volwasseneneducatie (Österreichischer Staatspreis für Erwachsenenbildung). Onze diensten zijn gericht op particulieren, nationale en internationale bedrijven en organisaties in alle sectoren en van elke omvang, maar ook op de publieke sector, waaronder de Oostenrijkse arbeidsvoorziening (AMS).

De belangrijkste doelstellingen zijn om klanten te motiveren en te kwalificeren om ten volle gebruik te maken van hun potentieel in de economie, op de arbeidsmarkt en in hun persoonlijke leven.

De inhoud en methodologieën van de trainingsaanbiedingen zijn op maat gemaakt volgens de behoeften van de klanten. Inhoud en methodologieën omvatten online seminars. De nieuwe afdeling ‘media’ ontwikkelt educatieve platformen, biedt op maat gemaakte e-learning en mobiele leeroplossingen en produceert ultramoderne e-learningcontent.

De kern van de seminars, workshops en coaching- en consultingsessies van Die Berater is het principe van waardering en de erkenning van bestaande kennis en ervaring van de individuele persoon. In de bedrijfscultuur van Die Berater zijn fair play, respecttolerantie en sociale verantwoordelijkheid centrale waarden.

Contact:

Website:
www.eurogeography.eu

Locatie:
Oostkamp Waardamme, België

Contactpersoon:
Karl Donert

E-mail:
eurogeomail@yahoo.co.uk

EUROPEAN ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS (België)

EUROGEO is een Europese organisatie die geografen uit alle lagen van de bevolking met elkaar verbindt. De vereniging is een organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft:

 • beleid ontwikkelen, ondersteunen en promoten om de status van geografie te verbeteren
 • grensoverschrijdende samenwerking tot stand brengen en bevorderen
 • het bevorderen van onderwijs en opleiding in geografie vanuit een Europees perspectief
 • vertegenwoordigen nationaal en internationaal van de opvattingen van haar leden.

In termen van rol is EUROGEO een internationale NGO met een breed lidmaatschap. EUROGEO heeft zeer ruime ervaring met nationale en Europese projecten op het gebied van onderwijs en opleiding. EUROGEO zal bijdragen aan het beheer van het voorstel, voorbeelden en ideeën om onderzoek te projecteren en het zal ook aanzienlijk bijdragen aan de verspreiding van het project via zijn brede verbindingen in heel Europa. EUROGEO zal de onderzoeksfase coördineren vanwege zijn expertise op dit gebied.

Contact:

Website:
www.rinova.co.uk

Locatie:
Londen, Verenigd Koninkrijk

Contactpersoon:
Amanda Francis

E-mail:
a.francis@rinova.co.uk

RINOVA LIMITED (VK)

Rinova Ltd is een sociale onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van culturele, sociale en economische ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van:

 • Vaardigheden, leren en beroepsonderwijs en -opleiding
 • Creatieve Industrieën en Cultureel Leren
 • Werkgelegenheid en inzetbaarheid
 • Enterprise, community-ontwikkeling en sociale actie

Rinova heeft een 30-jarige ervaring met de sector van levenslang leren in het VK en Europa en een uitgebreide portfolio aan projectwerk met betrekking tot ontwerp, kwaliteitsborging en evaluatie. De directeur heeft een reeks studies, projectevaluaties, beoordelingen en leermateriaal gepubliceerd en heeft sinds 1993 ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van transnationale projecten ondernomen.

Rinova heeft direct ongeveer 20 medewerkers en geassocieerde trainers en adviseurs in dienst en coördineert ook een consortium (zie www.rinova.co.uk/rinova-consortium) van in Londen gevestigde organisaties voor leren, vaardigheden en ondernemingen (Colleges van verdere educatie, lokale autoriteiten , NGO’s en non-profitorganisaties, onafhankelijke en private aanbieders, enterprise agencies) die jongeren en volwassenen ondersteunen bij het creëren van werkgelegenheid, onderwijs en nieuwe bedrijven. Het voert een onderzoeks- en kwaliteitsevaluatierol uit met betrekking tot ontwikkelingsprojecten van vaardigheden binnen zowel het Europees kwalificatiekader als het Europees referentiekader (voor competenties voor levenslang leren).

Contact:

Website:
www.cesie.org

Locatie:
Palermo, Italë

Contactpersoon:
Caroline Dickinson

E-mail:
caroline.dickinson@cesie.org

CESIE (Italië)

CESIE is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 2001, geïnspireerd door het werk en de theorieën van de Italiaanse socioloog Danilo Dolci (1924-1997). CESIE draagt ​​bij tot de actieve participatie van mensen, maatschappelijke organisaties en instellingen door de uitvoering van projecten op verschillende thematische gebieden, dit ter bevordering van groei en ontwikkeling, waarbij diversiteit altijd wordt gerespecteerd met inachtneming van ethiek en menselijke ontwikkeling.

Hun missie is om groei te bevorderen door innovatieve en participatieve educatieve benaderingen.

Hun doelstellingen:

 • Levenslang leren opleiding in Europa verbeteren door middel van transnationale projecten waarbij lokale gemeenschappen zijn betrokken
 • Bevorderen van duurzame ontwikkeling van aangrenzende regio’s en daarbuiten door middel van training en opleiding
 • Vooruitgang en innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek bevorderen
 • Ondersteuning van leermobiliteit voor mensen van alle leeftijden, over grenzen en sectoren heen
 • Lokale groei stimuleren door internationale goede werkwijzen en methoden aan te passen

Als een Europees centrum van studies en initiatieven, zet de organisatie zich in voor de bevordering van onderzoek en ontwikkeling om toekomstgerichte innovatieprocessen op onderwijs-, sociaal, economisch en cultureel gebied te bevorderen en te verbeteren.

Contact:

Website:
www.ris-dr.si

Locatie:
Murska Sobota, Slovenië

Contactpersoon:
Nuša Vučkič

E-mail:
info@ris-dr.si

RIS Dvorec Rakičan (Slovenia)

Het onderzoeks- en onderwijscentrum Mansion Rakičan is een regionale openbare organisatie uit Rakičan, Slovenië en is opgericht door de gemeente Murska Sobota en de Vereniging voor Technische Cultuur van Slovenië. Zij werken op het gebied van onderzoek, onderwijs, toerisme en samenwerking tussen generaties.

Hun doel is om hun positie op relevante strategische gebieden te versterken door de middelen te consolideren en te concentreren. Zij werken samen met lokale en regionale organisaties, lokale gemeenschap, zakelijke partners en andere internationale organisaties. Ze zijn ook betrokken bij nationale, grensoverschrijdende en internationale projecten en fungeren daarom als een dynamische en aanpasbare instelling. Ze doen interdisciplinair werk en ontwikkelen een succesvolle synergie tussen onderwijs, onderzoek en toerisme.

Op het gebied van onderwijs voert RUS Dvorec Rakičan verschillende formele en informele onderwijsprogramma’s uit, waarvan de basis en de inspiratie voortvloeien uit de huidige, reële behoeften voor kinderen, jongeren en volwassenen, en dus speciaal voor hen ontworpen zijn.

Ze hebben een actief jongerencentrum “RISKO” dat zich richt op jongeren in hun regio door hen de mogelijkheid te bieden hun creativiteit te ontwikkelen. In het jongerencentrum “RISKO” wordt een programma met de titel “Centrum voor persoonlijke groei en communicatie” geïmplementeerd, dat is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Murska Sobota en het centrum voor sociaal werk Murska Sobota; dit wordt gefinancierd door het Sloveense ministerie van arbeid, gezin, sociale zaken en gelijke kansen. Het programma maakt actieve deelname van kinderen, jongeren en hun gezinnen (gratis) mogelijk, terwijl individuele counseling en creatieve workshops worden aangeboden. Het programma is gericht op het verbeteren en bevorderen van communicatievaardigheden en sociale competenties van deelnemers, en helpt hen om hun emoties effectief te beheren; het biedt ook ondersteuning in de vorm van leerhulpactiviteiten.