Učni izidi

O1 Raziskava: Digitalno pripovedovanje zgodb kot orodje za preprečevanje osipništva med mladimi

O2 Izobraževalni modul: Kako predstaviti (življenjsko) zgodbo

In progress

O3 Izobraževalni modul: Spretnosti medijske produkcije

In progress

O4 Pilotna dokumentacija: Digitalne zgodbe in sheme v praksi

In progress

O5 Spletna razstava digitalnih življenjskih zgodb

In progress

O6 Izobraževalni modul: Preprečevanje osipništva z uporabo digitalnih zgodb in shem

In progress

O7 Publikacije: Preprečevanje osipništva z uporabo digitalnih zgodb in shem

In progress